5 липня 2024 року набули чинності нові критерії Львівської ОВА, які були затверджені розпорядженням від 28 червня 2024 року № 576/0/5-24ВА

Цим рішенням змінили критерії бронювання та уточнили перелік документів, які подають підприємства до Львівської ОВА, передає DROBRO.

Серед ключових змін такі:

кількість критеріїв Львівської ОВА зменшилась з десяти до дев’яти. З переліку виключили два критерії, які стосувалися підприємств комунальної та державної форми власності, та додали один новий критерій щодо розміру середньої заробітної плати за останній календарний квартал, який повинен становити або перевищувати 17 750 грн.

уточнили вимоги щодо працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Кількість таких осіб повинна становити 5% та більше від загальної чисельності працівників на підприємстві, при цьому ВПО повинні продовжувати працювати на підприємстві станом на останній календарний квартал, що передує зверненню підприємства.

для всіх підприємств встановили єдину вимогу, за якою здійснюється їх визначення важливими для територіальних громад Львівської області – відповідати не менше трьом критеріям, визначеним Львівською ОВА.

Ознайомтесь з презентацією нового порядку бронювання.

Постановою від 05.06.2024 р. № 650 «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану» оновлено алгоритм бронювання для підприємств, установ та організацій, змінивши текст постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 №76 «Деякі питання реалізації положень Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” (далі –Постанова).

Відповідно до Постанови визначено, що військовозобов’язані можуть бути заброньовані незалежно від військового звання, віку та військово – облікової спеціальності.

Згідно нового порядку виділяються 4 блоки суб’єктів бронювання військовозобов’язаних працівників

Блок 1. Органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування.

Блок 2. Підприємства, установи та організації, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період.

Блок 3. Підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Блок 4 Спеціалізовані установи ООН, міжнародні судові органи, міжнародні та неурядові організації та установи, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, відповідно до укладених міжнародних договорів України.

Подача документів на бронювання військовозобов’язаних здійснюється згідно Порядку бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану постанови КМУ від 27.01.2023 №76 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2024 № 650).

Безпосередньо до обласної військової адміністрації подають список ті підприємства, установи та організації, по яких обласною адміністрацією було прийняте рішення про визначення таких підприємств, установ та організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Список подається в електронній формі засобами Порталу Дія (у разі наявності технічної можливості) відповідно до Порядку бронювання засобами Єдиного державного вебпорталу або у паперовій та/або електронній формі за формою згідно з додатком 1 (в редакції Постанови КМ № 650 від 05.06.2024) разом з відповідним обґрунтуванням та довідкою про кількість військовозобов’язаних за формою згідно з додатком 2 (в редакції Постанови КМ № 650 від 05.06.2024).

В обґрунтуванні зазначається:

дата прийняття і номер рішення центрального органу виконавчої влади, обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації (військової адміністрацій у разі її утворення) про визначення підприємства, установи та організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період,

інформація про відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам, а також проведення уточнення ними даних щодо перебування на військовому обліку відповідно до пункту 2 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від 11 квітня 2024 р. № 3633-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку».

Кількість військовозобов’язаних, які займають посади на підприємстві, установі та організації і відповідно до закону підлягають бронюванню, повинна становити не більше 50 відсотків кількості військовозобов’язаних працівників на такому підприємстві, установі та організації станом на 18.05.2024, у разі збільшення чисельності військовозобов’язаних працівників у зазначеному підприємстві, установі та організації – станом на дату подання списків, зокрема утворених після 18.05.2024.

Не застосовується обмеження щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, до:

підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу та їх підрядних організацій, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, виготовлення та/або поставку обладнання, надають послуги, проводять інші інженерно-технічні заходи, спрямовані на безперебійне функціонування об’єднаної енергетичної системи та газотранспортної системи України в особливий період, перелік яких затверджується Міненерго;

підприємств, установ та організацій, що обслуговують системи життєзабезпечення, та їх підрядні організації, в тому числі ті, які здійснюють будівництво, ремонт та/або розміщення газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, блочно-модульних котелень, дизельних/бензинових та газових генераторів, а також пов’язаних з ними мереж електро-, тепло-, газо-, водопостачання, вузлів обліку, іншого пов’язаного обладнання в особливий період, перелік яких затверджується Мінінфраструктури;

технічних працівників, включених наказом керівника підприємства до складу аварійно-відновлювальних бригад підприємств (постачальників електронних комунікаційних послуг та/або мереж та їх підрядних організацій, що здійснюють технічне обслуговування, ремонт, відновлення електронних комунікаційних мереж), що забезпечують роботу електронних комунікаційних мереж у період знеструмлень та виконують відновлювальні аварійні роботи мереж електронних комунікацій на територіях Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей, м. Києва, які визначені Мінцифри критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, у сфері цифровізації, перелік яких затверджується Мінцифри;

підприємства, що виконує функції технічного адміністратора Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, фонду, що надає фінансову підтримку (гранти) для забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 березня 2024 р. № 262 “Деякі питання забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони” (Офіційний вісник України, 2024 р., № 27, ст. 1734), та підприємств, яким надано зазначену фінансову підтримку (гранти) на час виконання грантового договору, перелік яких затверджується Мінцифри;

підприємств, установ та організацій, що виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд, перелік яких затверджується обласними військовими адміністраціями за погодженням з Міноборони;

підприємств, установ та організацій, які визначені Мінстратегпромом критично важливими для функціонування економіки в особливий період, у сфері оборонно-промислового комплексу;

Відстрочка від призову не може перевищувати 12 місяців – для військовозобов’язаних працівників підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Для отримання підприємством, установою, організацією (далі – підприємство) статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період за рішенням Львівської обласної військової адміністрації, підприємство повинне відповідати критеріям, затвердженим Постановою Уряду від 27 січня 2023 р. №76, а саме:

1) загальна сума податків, зборів, платежів, нарахованих, утриманих та сплачених до державного і місцевих бюджетів, крім митних платежів, протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн. євро;

2) сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, за звітний податковий рік перевищує еквівалент 32 млн. євро;

3) підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави відповідно до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 року №83;

4) підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади. Для відповідності цьому критерію згідно з розпорядженням Львівської обласної військової адміністрації від 28.02.2023 № 101/0/5-23ВА (зі змінами від 28.06.2024 №576/0/5-24 ВА ) визначено такі критерії:

1) підприємство сплатило податків і зборів до загального фонду бюджету територіальної громади за попередній рік на суму, що становить не менше:

0,5% суми бюджету територіальної громади, якщо індекс податкоспроможності громади дорівнює або є більшим 1;

1% суми бюджету територіальної громади, якщо індекс податкоспроможності громади становить від 0,5 до 0,999;

1,5% суми бюджету територіальної громади, якщо індекс податкоспроможності громади становить 0 до 0,499;

2) фактична чисельність працівників підприємства (з урахуванням мобілізованих працівників) за останній календарний квартал, що передує даті звернення підприємства, дорівнює кількості працівників, які були працевлаштовані на підприємстві станом на кінець ІV кварталу 2023 року, або збільшилась;

3) чисельність працівників підприємства з числа внутрішньо переміщених осіб на кінець останнього календарного кварталу, що передує даті звернення підприємства, становить 5% від загальної чисельності працівників підприємства, або більше;

4) підприємство здійснює сільськогосподарську діяльність з вирощування:

плодових культур, обсяг виробництва (валовий збір) яких за попередній рік становить 750 ц (75 т) та більше;

або ягідних культур або винограду, обсяг виробництва (валовий збір) яких за попередній рік становить 250 ц (25 т) та більше;

або овочевих культур, обсяг виробництва (валовий збір) яких за попередній рік становить 1500 ц (150 т) та більше;

або зернових культур, обсяг виробництва (валовий збір) яких за попередній рік становить 5000 ц (500 т) та більше;

або олійних культур, обсяг виробництва (валовий збір) яких за попередній рік становить 2500 ц (250 т) та більше;

або великої рогатої худоби зі середньорічним поголів’ям корів 50 голів та більше;

5) підприємство є оператором об’єкта критичної інфраструктури, включеним до Реєстру об’єктів критичної інфраструктури;

6) підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність та експортувало 30% або більше продукції, яка була вироблена або піддана достатній переробці чи обробці підприємством за попередній рік;

7) підприємство не має заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів за попередній рік та загальна чисельність працівників підприємства (з урахуванням мобілізованих працівників) на кінець останнього календарного кварталу, що передує даті звернення, становить 40 та більше;

8) основною діяльністю підприємства є виробництво продукції або оптова чи роздрібна торгівля продуктами харчування в обсягах, що дорівнює або перевищує 100 мільйонів гривень на рік (за попередній рік);

9) розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб – працівників підприємства за останні календарний квартал, що передує даті звернення підприємства, становить не менше розміру середньої заробітної плати у Львівській області за ІV квартал 2021 року помножений на коефіцієнт сумарного рівня інфляції у Львівській області за період з січня 2022 року по грудень 2023 року – 1,314.

Підприємство підтверджує відповідності критерію, визначеному:

підпунктом 1 пункту 1 цих Критеріїв – довідкою від територіальної громади щодо сплати податків і зборів до загального фонду бюджету територіальної громади за попередній рік;

підпунктом 2 пункту 1 цих Критеріїв – довідкою (витягом/випискою) з Головного управління ДПС у Львівській області чи його територіального органу або копіями за ІV квартал 2023 року та останній календарний квартал, що передує даті звернення підприємства, формою Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 02 березня 2023 року № 113), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за № 111/26556, та належним чином засвідченими копіями наказів про увільнення від роботи працівників підприємства у зв’язку із призовом на військову службу під час мобілізації (за наявності);

підпунктом 3 пункту 1 цих Критеріїв – належним чином засвідченими копіями наказів про прийняття на роботу внутрішньо переміщених осіб, копіями довідок про взяття на облік працівників з числа внутрішньо переміщених осіб, довідкою (витягом/випискою) з Головного управління ДПС у Львівській області чи його територіального органу або копією форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 02 березня 2023 року №113), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за № 111/26556, за останній календарний квартал, що передує даті звернення підприємства;

підпунктом 4 пункту 1 цих Критеріїв – копією звіту за формою державного статистичного спостереження № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду», затвердженою наказом Державної служби статистики України від 14 березня 2023 року № 110, за попередній (звітний) рік (для підприємств, які вирощують виноград, плодові, ягідні, овочеві, зернові та олійні культури) або копією звіту за формою державного статистичного спостереження № 24 (річна) «Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами», затвердженою наказом Державної служби статистики України від 14 березня 2023 року № 109, за попередній (звітний) рік (для підприємств, які вирощують велику рогату худобу);

підпунктом 5 пункту 1 цих Критеріїв – копією листа секторального органу у сфері захисту критичної інфраструктури, що підтверджує включення об’єкта до Реєстру об’єктів критичної інфраструктури;

підпунктами 6 та/або 8 пункту 1 цих Критеріїв – копією податкової звітності за попередній (звітний) рік;

підпунктом 7 пункту 1 цих Критеріїв – довідкою (витягом/випискою) від Головного управління ДПС у Львівській області чи його територіального органу та підприємства, копією форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 02 березня 2023 року №113), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за № 111/26556, формою державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) «Звіт про заборгованість з оплати праці», затвердженою наказом Державної служби статистики України від 23 червня 2022 року № 195, за останній календарний квартал, що передує даті звернення підприємства, та належним чином засвідченими копіями наказів про увільнення від роботи працівників підприємства у зв’язку із призовом на військову службу під час мобілізації (за наявності);

підпунктом 9 пункту 1 цих Критеріїв – довідкою, виданою підприємством.

Підприємство вважається таким, що має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади в особливий період, якщо відповідає:

трьом та більше критеріям, визначеним у пункті 1 цих Критеріїв;

5) відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

6) розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників на підприємстві за останній календарний квартал не менший від розміру середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021 р;

7) підприємство є резидентом Дія Сіті.

Підставою для прийняття рішення про визначення підприємства критично важливим є відповідність трьом і більше критеріям.

Підставою для прийняття рішення про визначення підприємства критично важливим є відповідність двом або більше критеріям для таких підприємств:

підприємства, установи та організації паливно-енергетичного комплексу, управителі багатоквартирних будинків – юридичні особи (суб’єкти господарювання), казенні підприємства пробірного контролю та підприємства, установи, організації, які забезпечують надання послуг і виконання робіт з експлуатації та комплексного обслуговування майна органів державної влади;

підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у сфері охорони здоров’я, ветеринарної медицини, освіти та науки, фізичної культури і спорту, соціального захисту (з включенням до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг) та належать до державної чи комунальної форми власності з включенням до Реєстру неприбуткових установ та організацій або утримуються за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету, або надають населенню безоплатні послуги, необхідні для забезпечення життєдіяльності населення, на постійній основі;

лінійні аудіовізуальні медіа, які здійснюють ефірне наземне багатоканальне (цифрове) телевізійне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, програмне наповнення якого складається переважно з інформаційних та/або інформаційно-аналітичних передач, або які залучені до системи оповіщення, та їх афілійовані особи, а також державні та комунальні заклади культури;

підприємства, установи та організації, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів та/або вантажів, підприємства, установи та організації, які здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування та/або вантажів, перевізники міського електричного транспорту.

Порядок визначення підприємств критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період:

Підприємство, яке відповідає встановленим критеріям подає до Львівської обласної військової адміністрації звернення за зразком додаток №1.

Звернення надсилаються до Львівської обласної військової адміністрації на електронну адресу: kancel@loda.gov.ua або поштову адресу: вул. Винниченка, 18, м. Львів, 79008.

Звертаємо увагу, що звернення, які надсилаються до Львівської обласної військової адміністрації на електронну адресу, повинні обов’язково містити електронний підпис (КЕП).

До заяви обов’язково повинні подаватись документи, які підтверджують відповідність критеріям. З переліком документів, які слугують підтвердженням відповідності за кожним критерієм, можна ознайомитись в додатку №2.

Звернення, які надійшли до Львівської обласної військової адміністрації, розглядаються Міжвідомчою комісією з питань визначення підприємств, установ і організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, після чого за відповідними пропозиціями та рекомендаціями начальник Львівської обласної військової адміністрації приймає відповідне рішення.

Про результати розгляду звернення та прийняте рішення Львівською обласною військовою адміністрацією підприємства повідомляються письмово.

Від admin